Filtrer
 • 2007-01-10 Referat Nævnsmøde

  Referat af møde i afd.bst. Gadekæret 10. januar 2007

   

  Til stede:

  Elsa M. Petersen EP
  Torben Riedel TR
  Henning Pedersen HP
  Henning Bjerre HB
  Lise Ravn-Jonsen LRJ
  Jens Madsen JM
  Inga Pedersen IP

  Orlov:
  Tony H. Reinkvist THR

  Fra administrationen:
  Michael Rud MR
  Torben Clausen

  ...